user_mobilelogo
 • Společnost pro prevenci z.s. byla založena v roce 2013. Propojuje propagaci novinek z oblasti zdravotní prevence a prevence sociálně patologických jevů s pobytem jednotlivců i skupin na břehu moře v oblasti regionu Marche.
 • Spolupracujeme se Středočeským krajem, starostou italského města Porto San Giorgio, provincií Fermo a regionem Marche.
 • "Základní cíle" občanského sdružení plníme ve spolupráci s lékaři, trenéry, fyzioterapeuty, vysokoškolskými učiteli, známými sportovci, policisty odborníky na prevenci kriminality, studenty i pedagogy.
 • Sdružení zve ke spolupráci všechny zájemce, kteří to myslí s prevencí a zdravým životním stylem vážně.
 • Každoroční zvýhodněné pobyty u moře spojené s tělesnými aktivitami by Vás měly pozitivně motivovat k aktivnímu zájmu o zdraví, prevenci a sport po celý rok.

Děkujeme, že nás podporují :

 • Mgr. Pavel Fojtík, Starosta Nymburk 
 • Ing. Jaroslav Kratochvíl, Starosta Hostivice 
 • Michal Popek, Starosta Lipence
 • Ing. Petr Hlubuček, Starosta Lysolají a předseda Svazu městských částí HMP 
 • Ing. Petr Bartoš MBA, Starosta Libčice nad Vltavou 
 • Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Uhříněves
 • Mgr. Antonín Klecanda, starosta Kolovraty
 • Doc. MUDr.Jan Měšťák CSc.
  • přednosta Kliniky plastické chirurgie 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze
  • vedoucí Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze
  • vedoucí Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví s odpovědností za výchovu budoucích plastických chirurgů
  • vedoucí lékař kliniky Esthé, a.s. v Praze
  • www.mestak.cz
 • Prof. MUDr. Jana Hercogová 2.LF UK Nemocnice Na Bulovce
 • MUDr. Josef Maurer, traumatolog chirurgického oddělení, moderní artroskopické operativa kolenních kloubů a léčba pohybového aparátu sportovců,
 • Praktičtí lékaři MUDr.Pehr, MUDr.Rymešová a MUDr.Hartmannová
 • MUDr. Martin Ošťádal, ortoped nemocnice Na Bulovce,
 • MUDr. Vítězslav Ducháč, Ph.D., 3. LF UK a FN Královské vinohrady, Chirurgická klinika
 • MUDr. Tomáš Mašek, chirurgické oddělení Nemocnice Na Františku, proktologie,
 • PhDr. Edwin Mahr, PhD., fyzioterapeut, Centrum léčby pohybového aparátu,
 • PaedDr. Josef Marcoň, Přednosta ústavu tělesné výchovy 1. Lékařské fakulty UK http://utv.lf1.cuni.cz/paeddr-josef-marcon,
 • PaedDr. Bohumil Hněvkovský, "bývalý ligový hráč, reprezentant ČSSR a trenér házené, pedagog se 40ti letou praxí na Ústavu tělesné výchovy 2. a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze",
 • PaedDr.Hana Milerová, vedoucí Ústavu tělesné výchovy 2. Lékařské fakulty UK,
 • a studenti lékařských fakult UK, kteří každoročně jezdí do Itálie na tělovýchovné kurzy!
 • MUDr.Regina Kupsová, praktický lékař Praha 11 Reku s.r.o. 
 • Mgr.Michal Franěk, basketbal Nymburk
 • Jindřich Licek, manažer Volejbal Nymburk, předseda Středočeského volejbalového svazu
 • Svaz podnikatelů Fermo Itálie
 • Sig.Loira, Starosta Porto San Giorgio Itálie
 • Sig.Spacca, guvernér provincie Marche

Ing.Martin Turnovský starosta MČ Uhříněves, Mgr.Antonín Klecanda starosta Kolovraty