• Společnost pro prevenci z.s.

O nás

Společnost pro prevenci z.s. byla založena v roce 2013. Propojuje propagaci novinek z oblasti zdravotní prevence a prevence sociálně patologických jevů s pobytem jednotlivců i skupin na břehu moře v oblasti regionu Marche.

Spolupracujeme se Středočeským krajem, starostou italského města Porto San Giorgio, provincií Fermo a regionem Marche.

"Základní cíle" občanského sdružení plníme ve spolupráci s lékaři, trenéry, fyzioterapeuty, vysokoškolskými učiteli, známými sportovci, policisty odborníky na prevenci kriminality, studenty i pedagogy.

Sdružení zve ke spolupráci všechny zájemce, kteří to myslí s prevencí a zdravým životním stylem vážně.

Každoroční zvýhodněné pobyty u moře spojené s tělesnými aktivitami by Vás měly pozitivně motivovat k aktivnímu zájmu o zdraví, prevenci a sport po celý rok.