• Společnost pro prevenci z.s.

Prevence sportovních úrazů

Balancestep

SPPR z.s. seznámí v ČR nebo u moře všechny zájemce s novou rehabilitačně sportovní pomůckou "Balancestep" zdarma!. Zdarma ji zájemcům zapůjčíme a lektory vyškolíme.

Více informací zde

Core trénink

Core neboli „jádro" označuje svaly trupu v oblasti beder, pánve, břicha a kyčlí. Je nazýváno také jako LPHC komplex. Svaly středu těla se zapojují do každého pohybu, jsou zodpovědné za stabilizaci trupu při pohybu, udržují polohu a rovnováhu. V tzv. LPHC komplexu nalezneme 29 svalů. Jejich správná funkce je základním předpokladem prevence onemocnění a úrazů páteře a kyčlí!

CORE trénink je speciální trénink určený pro posílení středu těla. Ve středu těla jsou iniciovány všechny pohyby a nachází se zde těžiště těla. Pevný střed těla je potřebný pro zvládnutí nejen pohybů dynamických, ale i statických, při kterých se organismus nepohybuje vůči podložce. Pevný střed těla zajišťuje u mládeže stále více žijící sedavým způsobem života zdravý růst. Doporučujeme vám ke Core treninku využívat tyto pomůcky: paralety, prstové boty, kolečko a SM Systém (Zdravotní cvičení MUDr. Smíška, které je v Německu hrazeno zdravotní pojišťovnou)