• Společnost pro prevenci z.s.

Gumové posilovací kroužky

Názor na kroužky a cvičení s nimi pohledem fyzioterapeuta.

Poloha napřímené krční páteře se objevuje v mnoha fyzioterapeutických postupech, školách, konceptech.

Brüggerův model 3 ozubených kol vychází z provázanosti celé páteře a osového orgánu. Je to ideální učební pomůcka jak zabránit statickému přetížení páteře v sedu. Na tomto modelu lze jednoduše pacientům vysvětlit provázanost celé páteře a komplexní spojení jednotlivých úseků.

Mc Kenzie škola při problémech v krční oblasti pracuje s tzv. zásuvkou brady - retrakce celé krční oblasti a rozpružení přechodu krční a hrudní páteře. Vychází se zde z modelu mechanické terapie, tzn. mechanického pohybu na strukturální změny - útlak nervového kořene nebo ploténky.

Vojtova metoda reflexního plazení a otáčení a posléze „pražská“ škola prof. Koláře vychází z centrovaných poloh, kde i poloha krční páteře je v neutrální „centrované“ poloze. Tyto zmíněné polohy reflexního plazení a otáčení v ideálním poměru zatěžují nosné klouby i páteř. Riziko vzniku svalových dysbalancí je menší a vznik funkčních problémů se rovněž snižuje.

Pro udržení vzpřímeného držení těla je stěžejní poloha hlavy a postavení krční páteře. Vzpřímené držení hlavy a krční páteře je základní pro provádění cviků ve stoji a v sedu ve cvičebních metodikách Pilates a Power Yógy.

Kombinace cviků s žonglováním balónky podporuje rozvoj periferního vidění, pohyb očí stimuluje k činnosti svaly hlubokého stabilizačního systému v oblasti krční páteře.

Jakákoliv pestrá pohybová činnost pro děti, tak aby je to bavilo, je v dnešním hypokinetickém životním stylu potřebná a přínosná.

V Praze dne 8. 1. 2015

PhDr. Edwin Mahr, Ph.D.
C.L.P.A. Praha – Vysočany
PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.
FTVS UK v Praze

balancestep

BALANCESTEP

světová novinka ve sportu a rehabilitaci

www.balancestep.cz