• Společnost pro prevenci z.s.

Sanitární podnožky "Sanipo"

Sanitární podnožky "Sanipo" pomáhají lepšímu vyprázdnění střev

Proces defekace (vyprázdnění střev) je jednou z nejzákladnějších, nejpřirozenějších, ale také nejintimnějších činností každého jedince. Jsem proto velice rád, že mohu touto cestou, třeba i jen částečně, otevřít jedno z posledních společenských TABU, a tak pomoci těm co mezi námi tiše trpí, protože se svými problémy bojí či stydí svěřit. Je ale pravda, že dlouho nebylo komu.

Defekace je velice jemně vyladěný proces koordinovaný centrálním nervovým systémem. Ovlivňuje funkci a činnost prakticky celého organizmu a měla být spojena s pocitem uklidnění a uspokojení. Zjednodušeně lze poruchy defekace rozdělit na obtížné spojené s vyprázdněním, pro které se vžil obecný pojem zácpa, a poruchy schopnosti udržet stolici. O prevenci zácpy bylo napsáno již mnoho, ale jen zcela ojediněle je zmíněna důležitost vlastní polohy, respektive pozice při stolici.

Člověk za určitých či mimořádných situací je schopen se vyprázdnit v různých polohách. Standardně jsou využívány základní 2 a to 1/ squat pozice (ve dřepu) a 2/ pozice v sedě, pro západoevropany poloha klasická.

Vývojově je pro člověka základní a přirozenou pozicí poloha v dřepu (squat pozice). Bohužel v současnosti pro mnoho lidí, zejména v důsledku obezity nebo pro omezenou pohyblivost kloubů dolních končetin, je její zaujmutí obtížné až nemožné.

O tom kdo první vyměnil "dřep" za pohodlný "posed" a proč to udělal, se historie nezmiňuje. Lze předpokládat, že hlavním faktorem byly zdravotní problémy a později možná jen prostá lenost. Poloha vsedě je jednoznačně méně náročná a je dominantou západní společnosti, která má také hlavní podíl na jejím šíření.

Proč je tedy defekační poloha důležitá?

Pro pochopení důležitosti pozice při defekaci je nutné znát vlastní mechanizmus vyprázdnění. Konečná část zažívacího traktu, která je zodpovědná za vyloučení odpadních látek se skládá z konečníku a análního kanálu.

Konečník slouží jako pomyslný rezervoár a anální kanál jako ventil zajišťující kontinenci. V důsledku působení svalů pánve tyto dvě struktury vzájemně svírají přibližně pravý úhel. Během defekace se toto zakřivení zmenšuje, v ideálním případě až téměř vyrovnává. V opačném případě, při potřebě zabránit odchodu stolice, dojde následkem svalového stažení ke zvětšení tohoto zakřivení až zalomení. Jako další uzávěrový mechanizmus jsou podél análního kanálu umístěny svalové prstence, svěrače a uvnitř pod sliznicí, drobná houbovitá tělesa, která zajišťují jemnou kontinenci, kontrolu nad odchodem plynů. Ovlivnění průtoku krve těmito houbovitými strukturami způsobuje změnu jejich velikosti a tím utěsnění análního kanálu.

Správná poloha minimalizuje úsilí jedince potřebné k vyprázdnění zejména intenzitu a dobu použití nitrobřišního lisu (tlačení) při defekaci.

Nevýhody klasické polohy?

Poloha vsedě neumožňuje dostatečné uvolnění svalů pánevního dna a tím nedostatečné vyrovnání zakřivení mezi konečníkem a análním kanálem. Tento nedostatek je nutno kompenzovat zvýšeným tlačením, které může velmi nepříznivě ovlivnit krevní tlak a v ojedinělých případech způsobit až kolapsový stav. Zvýšený tlak také brání odtoku krve z houbovitých těles, ta se zvětšují a stávají se překážkou procházející stolici. K překonání této překážky je nutné další zvýšení tlaku (tlačení). Zvětšená houbovitá tělesa jsou pak základem pro vznik hemoroidů se všemi doprovodnými obtížemi.

Výhody squatty polohy?

V této pozici dochází k předsunutí pánve a tím i změně sklonu pánevního dna, které umožňuje výraznější uvolnění svalů oproti poloze vsedě. Bylo objektivně prokázáno, že squat poloha zkracuje dobu vyprázdnění a zmenšuje intenzitu i dobu tlačení.

Preventivní a léčebné působení squatty polohy?

Poloha v dřepu působí preventivně na vznik hemoroidální nemoci nebo brání zhoršení již stávajícímu postižení. Některé práce také zmiňují i nižší výskyt onemocnění tlustého střeva - divertikulární choroby.

V České republice je největším odborníkem na tuto problematiku MUDr. Vítězsav Ducháč, MUDr.Vítězsav Ducháč, Klinika Praha Remedis, s.r.o. (dříve 3.LF UK, Chirurgická klinika FN Královské Vinohrady), ordinace@remedis.cz, v zahraničí je tento způsob defekace již velmi populární viz www.squatty-potty.cz

V současné době doporučujeme jako sanitární podnožky používat běžná "odpadní plastová spojovací kolena" (viz. foto) se sklonem 15 stupňů, která používají instalatéři. :

Jsou levná, lehká, dají se dobře posouvat po podlaze WC a především jsou skladná a lehce přenosná.