• Společnost pro prevenci z.s.

Prevence jak jineznáte

Za podporu děkujem středočeskému kraji, italskému regionu Marche, všem přátelům a především lékařům

Děkujeme, že nás podporují :

 • MUDr.Pavel Kubíček, traumatologie FN Motol
 • Doc. MUDr.Jan Měšťák CSc, plastický chirurg,
 • MUDr.Miloš Matouš, sportovní lékař,absolvent FTVS UK, poradce Balancestep
 • MUDr.Martin Ošťádal, Ortopedie Nemocnice Na Bulovce
 • Prof.MUDr.Jiří Beneš,CSc.,Klinika infekčních nemocí 3.LF UK a FN Na Bulovce
 • Doc. MUDr.Ondřej Měšťák Ph.D.,plastický chirurg FN Na Bulovce
 • Prof. MUDr. Jana Hercogová, přednosta Kožní kliniky 2.LF UK, FN Na Bulovce
 • MUDr. Josef Maurer, sportovní chirurg,
 • MUDr. Vítězslav Ducháč Ph.D., chirurg
 • MUDr. Tomáš Mašek, chirurg, proktolog
 • PhDr. Edwin Mahr, PhD., fyzioterapeut, Centrum léčby pohybového aparátu
 • MUDr.Alexandr Kučera, sportovní chirurg,FN Motol
 • MUDr.Regina Kupsová, praktický lékař
 • MUDr.Soňa Měšťáková, chirurg FN Motol
 • MUDr.Antonín Martínek, kardiolog
 • MUDr.Petr Dobíšek, rentgenolog,
 • MUDr.Dagmar Heroldová,chirurg, FN Motol